fbpx

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea CLINICA DENTARA S.A., cu sediul in Romania, județul Sălaj, loc. Zalău, str.Tudor Arghezi, nr.2, identificata cu CUI RO 24795516 prelucrează date cu caracter personal, în calitate de Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, situațiile în care le transferăm, precum și drepturile pe care dumneavoastră le aveți în privința prelucrării datelor personale.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă la adresa www.digiray.ro , în care se explică folosirea cookie-urilor pe site-ul nostru.

1.  Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă̆ orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.  Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, adresa , numărul de telefon fix/ mobil ;
 • Informații necesare pentru realizarea serviciului medical solicitat;
 • Informații necesare înregistrării pacientului in evidentele Clinicii ;
 • Date necesare din punct de vedere legal în scopul întocmirii oricăror documente obligatorii;
 • Informații privind preferințele pacientului;

3.  Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate direct de la persona vizata, la recepția Clinicilor noastre sau prin intermediul site-ului www.digiray.ro , prin acțiuni precum completarea unor formulare, prin trimiterea de e-mailuri sau prin solicitarea de oferte legate de serviciile comercializate de către societatea noastră .

Nota! Datele prelucrate sunt folosite numai în scopurile specificate în acest document.

4.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. furnizarea serviciilor solicitate și pentru întocmirea documentelor legale ;
 2. pentru activități comerciale în vederea realizării, creșterii satisfacției clienților;
 3. realizarea unor activități conexe;
 4. pentru gestionarea relației cu pacienții;
 5. asigurarea securității și gestionarea accesului, în unitățile noastre, la sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 6. pentru identificarea persoanelor autorizate să reprezinte in mod legal anumiți pacienți ai Digiray;
 7. respectarea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legitime ;
 8. realizarea de sondaje, cercetări, studii de piață și statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor Digiray și înțelegerea preferințelor clienților;
 9. transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de Digiray, pentru a evalua succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile pacienților noștri;
 10. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate. 

5.  Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face pe baza unuia dintre temeiurile de mai jos conform art. 6 din GDPR :

 • în baza consimțământului dumneavoastră explicit;
 • în vederea respectării unei obligații legale;
 • cu scopul realizării unor interese legitime ale Digiray, cu excepția cazurilor în care drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

6.  Destinatari ai datelor personale

În fluxul de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari:

 • autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);
 • medici si/sau cabinete medicale ce ne-au fost indicate de către pacient in baza dreptului acestora la portarea datelor personale;
 • furnizori Împuterniciți ,implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților);
 • instituții bancare;
 • instanțe de judecata sau arbitrale ;

Digiray va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că furnizorii Împuterniciți, au implementate măsuri corespunzătoare de protecție, conform legilor aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră.

7.  Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

In mod excepțional pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări aflate în afara SEE, care au o legislație diferită privind protecția datelor . Într-o astfel de situație, Digiray va solicita respectivilor destinatari să-și asume implementarea unor seturi de măsuri menite să protejeze datele personale , în conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi ale UE aplicabile.

8.  Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal colectate de Digiray vor fi prelucrate:

 • pe întreaga perioadă in care persoana vizata va avea calitate de pacient al clinicilor Digiray;
 • ulterior expirării termenului exprimat la punctul anterior, în cazul în care păstrarea datelor personale este necesară în conformitate cu legislația națională;

Nota! Acordul dvs. exprimat în vederea acceptării prelucrării datelor personale poate fi retras oricând, caz în care datele dvs. vor fi șterse din baza noastră.

9.  Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind datele personale prelucrate ;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor personale prelucrate cu excepția celor colectate conform cerințelor legale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în acestea sunt prelucrate abuziv, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor personale către un terț numit de către dvs. , într-un format care poate fi citit automat ;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți notifica Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că datele personale vă sunt prelucrate fraudulos sau abuziv ;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita intervenția umană sau întreruperea prelucrării în cazul prelucrărilor automate;

10.  Modalități de contact

 • pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa sediului societatii sau prin e-mail la office@digiray.ro .
 • pentru reclamații sau lămuriri privind protecția datelor contactați Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) la adresa de e-mail : magda@gdprservicii.ro

11.  Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal pe site-ul www.digiray.ro precum și drepturile dvs. privind protecția datelor.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.digiray.ro/politica-cookies prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului se vor considera acceptate prevederile cuprinse în Politica de Confidențialitate.

BUY NOW
Pentru efectuarea radiografiilor nu este nevoie de programare
+