fbpx

NOTĂ DE INFORMARE SI ACORD

 

Societatea CLINICA DENTARA S.A., cu sediul in Romania, județul Sălaj, loc. Zalău, str.Tudor Arghezi, nr.2, identificata cu CUI RO 24795516 prelucrează date cu caracter personal conform Regulamentul 679/2016UE , în calitate de Operator de date cu caracter personal. 

Scopul și temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor personale se face în special in temeiul Art.6 alin.1, lit.a, din GDPR, cu Acordul Persoanei Vizate.

Scop prelucrării de date cu caracter personal il reprezintă înregistrarea persoanelor vizate doritoare, la evenimentele organizate de către Operator.

Datele personale mai pot fi prelucrate si in: a) în scopul îndeplinirii obligaților legale b) în baza interesului legitim al Operatorului, în scopul comunicări pentru motive specifice (ca de exemplu a răspunde la întrebările dumneavoastră), în scopuri de securitate, în cazul, puțin probabil al unor restructurări sau reorganizări interne, precum și în scopul unor activități de marketing ce vizează activitatea Operatorului .

Transmiterea datelor personale : Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite către a) furnizorii noștri de servicii (Împuterniciți) , b) societăți specializate in organizarea de evenimente c) autorități publice.

Transmiterea datelor personale în afara UE/SEE: Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise în mod excepțional către entități care își au sediul în țări ce se află în afara UE/SEE. Vă asigurăm că in astfel de situații vor fi luate toate măsurile legale necesare pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, în concordanță cu cerințele stabilite de către Regulamentul 679UE/2016.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate mai sus dar nu mai mult de 5 ani de la data colectării, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este dictată de către legile aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră:

  1. Dreptul de acces: asigurarea accesului Persoanei vizate la datele și informații personale prelucrate de către Operator;
  2. Dreptul la rectificare: asigurarea actualizării/modificării datelor la solicitarea Persoanei vizate (PV) ;
  3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Persoana vizata poate cere Operatorului de date să șteargă acele datele personale colectate cu Acordul persoanei fără ca aceasta sa fie nevoita sa invoce un motiv in acest sens;
  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: poate fi ceruta restricționarea prelucrării datelor pentru o anumită perioadă;
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: PV poate cere ca datele personale sa fie trimise unei terțe părți;
  6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), PV poate solicita sistarea prelucrării În mod special, aveți dreptul de vă opune colectării în cazul în care va avea loc o profilare automată;
  7. In cazul folosirii abuzive a datelor personale PV are dreptul să notifice Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Nota! În cazul datelor personale prelucrate pe baza consimțământului exprimat, trebuie știut ca acesta poate fi revocat oricând, fără însă a afecta prelucrarea ce a avut loc până la acel moment;

Dacă exista întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor personale sau dacă Persoana Vizata alege să isi exercite oricare dintre drepturile menționate mai sus, poate fi contactat in scris Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) oricând, prin e-mail la adresa adrian.magda@gdprservicii.ro , sau prin poștă la adresa sediului societății, cu mențiunea pentru RPD.

Pentru mai multe informații despre protecția datelor cu caracter personal, va rugam sa consultați Politica de confidențialitate afișată pe site-ul nostru www.digiray.ro .

BUY NOW
Pentru efectuarea radiografiilor nu este nevoie de programare
+