fbpx

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal CANDIDATI ANGAJARE

Societatea CLINICA DENTARA S.A., cu sediul in Romania, județul Sălaj, loc. Zalău, str.Tudor Arghezii, nr.2, identificata cu CUI RO 24795516 prelucrează date cu caracter personal conform Regulamentul 679/2016UE , în calitate de Operator de date.

SCOPUL PRELUCRĂRII

CLINICA DENTARA S.A. prelucrează datele personale ale persoanelor vizate pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: înregistrarea candidaților la ocuparea unui loc de munca; triajul preliminar al candidaților; programarea de interviuri; evaluarea calităților candidatului în perspectiva angajării; înregistrarea și soluționarea cererilor privind exercitarea drepturilor legale ale persoanelor vizate; înregistrarea și soluționarea unor reclamații; informarea privind soluționarea cererilor care sunt adresate Operatorului precum și realizarea tuturor obligațiilor legale incidente; comunicarea cu candidatul pe parcursul procedurii ;

Nota! În cazul în care aplicatul nu este de acord cu furnizarea datelor personale enumerate în acest formular, Operatorul nu va putea da curs solicitării de angajare.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alin.(1) lit.a din Regulamentul UE 679/2016 , respectiv cu „acordul persoanei vizate”.

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE OPERATOR

Datele cu caracter personal pe care Operatorul le poate solicita spre prelucrare, în funcție de caz, sunt următoarele: nume si prenume; adresa de domiciliu; e-mail; numărul de telefon; diplome studii, certificate de absolvire, atestate profesionale; istoric al activității prestate până în prezent ; imagini prelucrate de către sistemele video de comunicare la distanță; fotografie și orice date personale prezentate benevol de către candidat în CV-ul prezentat ;

NOTĂ! In calitate de persoana vizata care furnizează date cu caracter personal Operatorului, aceasta este răspunzătoare pentru corectitudinea acestora.

Operatorul își rezervă dreptul de a solicita în mod excepțional și alte date personale în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor enumerate.

POTENȚIALI DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

Datele personale colectate, pot fi comunicate în mod conjunctural următoarelor categorii de destinatari:

  • Împuterniciții selectați de către CLINICA DENTARA A., ce vor executa diverse prelucrări de date în numele său (ex. evaluatori externi, specialiști HR, ș.a.);
  • Administratori ai aplicațiilor digitale folosite de Operator ;
  • Instituții/autorități centrale, la solicitarea acestora, efectuată în mod oficial;
  • Instanțele de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță.

NOTĂ! Dezvăluirea datelor către terți se face numai în conformitate cu prevederile legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale vor fi sunt stocate pentru o perioadă conformă cu cerințele legale si/sau, după caz, cu politicile interne specifice, după care vor fi anonimizate conform procedurilor interne.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate, asupra datelor cu caracter personal, precum si de alte drepturi care va sunt conferite prin legislația in vigoare.

Pentru neclarități sau sesizări Responsabilul cu protecția datelor va sta la dispoziție la una dintre următoarele coordonate: e-mail: adrian.magda@gdprservicii.ro, posta la adresa CLINICA DENTARA S.A., Romania, județul Sălaj, localitatea Zalău, str.Tudor Arghezii, nr.2.

BUY NOW
Pentru efectuarea radiografiilor nu este nevoie de programare
+